Serija kotačića za obrezivanje od smole

  • Resin Diamond Trimming Weheel Series

    Serija kotačića za obrezivanje od smole

    Dijamantni kotač na smoli se koristi za fino kvadriranje na keramičkim pločicama, rustikalnim pločicama i rubovima glaziranih pločica radi postizanja visoke preciznosti. Dijamantni kotač od smole ima seriju suhog i mokrog brušenja. Mokro brušenje se koristi za završno brušenje i obrezivanje polirane pločice,rustikalne pločice i mikrolit pločice,Suho brušenje se koristi za fino poliranje unutarnjih zidnih pločica,rustikalnih pločica i ostalih glaziranih pločica.